۱۱ مهر ۱۴۰۱
مجله گردشگری تیک بان
کرونا

آموزش تعطیل نیست!

آموزش تعطیل نیست

آموزش تعطیل نیست!

وزارت آموزش و پرورش دانش آموزان را مطلع کرد که آموزش تعطیل نیست و معلمان می توانند از طریق کانال ها ی درسی برنامه های آموزشی را در اختیار دانش آموزان بگذارند.

وزارت آموزش و پرورش اعلام کرد که آموزش های مجازی تنها فرصتی برای یادگیری در خانه است و نمی تواند جایگزین باشد.

تماشای برنامه های شبکه های آموزش اجباری نیست و قبل از شیوع کرونا این شبکه فعالیت داشته اما در این دوره آموزش  فعال تر شده است که فرصت مناسبی برای تقویت یادگیری مفاهیم درسی می باشد.

علاوه بر این پویشی در مراکز استان ها  به صورت خودجوش از سوی معلمان با شعار”مدرسه اگر تعطیل شد، آموزش تعطیل نمی‌شود” ، انجام شده است. معلمان در این پویش با دانش‌آموزان درارتباط هستند. دانش آموزان در روزهایی که در خانه هستند می توانند علاوه بر یادگیری مطالب درسی از کنار خانواده بودن لذت بیشتری ببرند.

مطالب مرتبط

تاج کرونا بر سر گردشگری ایران

Master

پروازهای مسافری هواپیمایی ماهان به این کشورها آغاز شد

Master

کدام غذاها سیستم ایمنی را در برابر کرونا تقویت می کنند؟

Master

نظر خود را ثبت کنید